ANTIKVARISKT MÅLERI

ANTIKVARISKT MÅLERI

Vi har kunskapen och respekten att utför traditionellt målningsarbete på kulturhistoriska byggnader så som kyrkor, slott samt herresäten. Nedan kan du följa våra pågående och slutförda projekt. Välkommen att ta kontakt med oss för rådgivning och konsultation för just ditt arbete. 

 Lanternin

Blindfönster

  Klocktorn

   Pardörrar

  Balustrader

 Pardörrar

  Fasadpanel

Kyrksal

 Tapetsering

Kolonner 

Brädtak

Brädtak 

Brygga med liftverk 

Kyrksal 

Kyrksal innan

Dörr innan lasering

Dörr efter lasering 

Dörr innan lasering

Dörr efter lasering 

Elementskydd

 Tapetsering 

Renovering av kopplade fönster

Montering av spanjolette

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Fönsterrenovering

Vi ombesörjer även trälagningar

Vackra bågformade spröjsade fönster

Följ oss på sociala medier!